Кантове и топла вакса

Внимателното отношение към кантовете и качествената професионална вакса са едни от фундаментите при професионална поддръжка на сноуборд оборудването.

ски сервиз