Запълване

При ремонт и обслужване на ски е важно да се обърне адекватно внимание и за евентуално образуваните драскотини и дупчици по повърхността на екипировката.

ски сервиз