Кантове и топла вакса

Заточване на кантове и поставяне на топла вакса.

ски сервиз